Triada harmoniczna w gamie moll

W każdej gamie (dur i moll) są trzy ważne dźwięki. Znajdują się na I, IV, V stopniu gamy. Są to odpowiednio: TONIKA ( I stopień gamy) SUBDOMINANTA ( IV stopień gamy) DOMINANTA ( V stopień gamy) Na każdym z tych stopni możemy zbudować trójdźwięk. Te trzy trójdźwięki nazywamy Triadą Harmoniczną. Każdy z tych trójdźwięków jest zbudowany na dźwiękach należących do danej gamy. W gamie molowej budujemy triadę harmoniczną w oparciu o odmianę harmoniczną gamy molowej.…