Włoskie określenia muzyczne

SŁOWNIK WŁOSKICH OKREŚLEŃ MUZYCZNYCH

Włoskie słowa są powszechnie używane w notacji muzycznej. Informują one muzyków, jak powinni wykonywać dany utwór. Określenia te zostały wprowadzone przez włoskich kompozytorów w XVII wieku i na dobre zagościły w języku muzycznym. Mogą dotyczyć:

tempa,

dynamiki,

artykulacji,

nastroju.

Dlaczego warto znać włoskie określenia muzyczne?

Znając włoskie określenia lepiej zrozumiesz zapis nutowy. Dzięki znajomości określeń muzycznych doskonale odczytasz tempo, charakter utworu, lepiej poznasz intencję kompozytora.

Jak znajomość włoskich określeń muzycznych wpływa na grę na instrumencie?

Realizując wskazówki kompozytora zawarte w nutach w postaci włoskich określeń muzycznych, utwory, które wykonujesz brzmią profesjonalnie, są doskonale opracowane. Zmiany dynamiki, tempa, charakteru, akcenty, podkreślenia – wszystko to sprawia, że utwór nabiera barw, charakteru, staje się spójnym dziełem muzycznym, nie tylko zbiorem nut. Dzięki takiemu opracowaniu utworu, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w nutach, Twoja gra na instrumencie zyskuje nową, lepszą jakość. Dbałość o poprawność wykonania (zgodną z intencją kompozytowa) uczy Ciebie swobodnego operowania dynamiką, artykulacją, agogiką.

Poniżej przedstawiam Ci najbardziej popularne włoskie określenia muzyczne.

Dołącz do newslettera i pobierz za darmo

SŁOWNIK MUZYCZNYCH OKREŚLEŃ WŁOSKICH

Wydrukowany słownik włoskich określeń muzycznych zawsze warto mieć wpięty w nuty!

Tempo, czyli agogika, odnosi się do szybkości wykonywania utworu muzycznego.

adagio – powoli

allegretto – dość szybko, trochę wolniej niż allegro

allegro – szybko, wesoło

allegro moderato – umiarkowanie szybko

andante – w tempie spokojnego kroku

andantino – tempo umiarkowane, nieco szybsze niż andante

grave – bardzo wolno, ciężko, poważnie

largo – bardzo wolno i szeroko

lento – powoli

moderato – umiarkowanie

presto – bardzo szybko

vivace – szybko, żywo

Zmiany tempa

accelerando (accel.) – przyspieszając

animato – ożywiając

a tempo – powrót do poprzedniego tempa

rallentando (rall.) – coraz wolniej

ritardando (rit., ritard.) – coraz wolniej

ritenuto (rit.) – od razu zwalniając, powstrzymując

Dynamika odnosi się do natężenia dźwięku, czyli mówi, jak głośno lub jak cicho należy grać dane dźwięki.

pianissimo (pp) – bardzo cicho

piano (p) – cicho

mezzo piano (mp) – umiarkowanie cicho

mezzo forte (mf ) – umiarkowanie głośno

forte (f ) – głośno

fortissimo (ff ) – bardzo głośno

Zmiany dynamiczne

crescendo (cresc. lub < ) – coraz głośniej

diminuendo (dim. >), decrescendo – coraz ciszej

sforzato (sf ) – akcentując

Artykulacja mówi o tym, w jaki sposób należy wydobywać dźwięk.

legato – łącząc; płynne przechodząc od jednego dźwięku do drugiego

portato – przenosząc

staccato – odrywając, skacząc

marcato – zaznaczając

Nastrój mówi o charakterze utworu i nastrojach, w jakich jest on utrzymany.

ad libitum – swobodnie

agitato – niespokojnie

cantabile – śpiewnie

con amore – z miłością

con brio – z życiem

con fuoco – z ogniem, żywiołowo

con moto – ruchliwie

deciso – zdecydowanie

dolce – słodko

energico – energicznie

espressivo – uczuciowo

grazioso – z wdziękiem

leggiero – lekko

maestoso – majestatycznie, uroczyście

marcato – wyraziście, akcentując

risoluto – zdecydowanie, śmiało

scherzando – żartobliwie, dowcipnie

sostenuto – powściągliwie

tranquillo – spokojnie

W języku muzycznym istnieją wyrazy zazwyczaj używane w zestawieniu z innymi wyrazami, na przykład allegro molto (bardzo szybko) i con amore (z miłością).

assai – bardzo
con – z
coda – końcowa sekcja utworu
da capo al fine – od początku do słowa fine
fine – koniec
ma non troppo – ale nie zanadto
meno – mniej
molto – bardzo
non – nie
piu – więcej, bardziej
poco – mało
poco a poco – stopniowo
senza – bez
simile – podobnie
subito – nagle
tenuto – przetrzymują

Mam nadzieję, że od dziś włoskie określenia muzyczne na dobre zagoszczą w Twojej muzycznej codzienności! 🙂

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *