Artykulacja

Artykulacja to sposób wydobycia dźwięku. Na pianinie możemy wydobywać dźwięk grając: Portato ( z włoskiego: przenosząc) polega na oddzielnym, wyraźnym wykonaniu kolejnych dźwięków; „chodzenie” po klawiaturze. Staccato ( z włoskiego: oderwany) polega na graniu kolejnych dźwięków oddzielnie, „skacząc” Legato ( z włoskiego: powiązane) polega na płynnym graniu dźwięków, bez przerwy między nimi; dźwięki przechodzą jeden w drugi, łączą się w jedną płynną melodię Kompozytorzy zazwyczaj określają artykulację, która występuje w utworze. Zdarza się jednak, że…